Teologisk Værksted

Teologisk debatforum

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Teologisk Værksted

Teologisk Værksted er en platform for formidling af teologi. Her offentliggøres løbende en række artikler, kronikker, anmeldelser og andre tekster, som inviterer til drøftelse og debat. Siden drives af Anders-Christian Jacobsen, der er professor i dogmatik på Aarhus Universitet. Debatforummet er imidlertid fuldstændig uafhængigt af Aarhus Universitet, ligesom den også er uafhængig af kirkelige og teologiske retninger og organisationer.

Med Teologisk Værksted vil jeg gerne byde interesserede inden for i mit eget teologiske værksted. Det er min erfaring, at teologien lever bedst i samtalen. Derfor søger jeg samtalepartnere, der vil være med til at drøfte teologi, kirke og samfund. Udgangspunktet er, at teologi altid skal relateres til kirken (i bred forstand) og til samfundet i øvrigt. Hjemmesiden vil derfor åbne for diskussioner og drøftelse. Du kan deltage i debatten på Værkstedets side www.facebook.com/teologiskvaerksted.

Er der teologiske eller kirkelige emner, som du synes trænger til ’at komme til eftersyn på værkstedet’, er du velkommen til at lade mig det vide. Jeg bestyrer hjemmesiden, men ønsker at invitere til debat. Det betyder, at artikler og debatoplæg hovedsageligt vil være skrevet af mig selv, men alle andre inviteres også til at bidrage med artikler og debatoplæg, som jeg finder relevante.

Teologisk Værksted indeholder artikler, debatoplæg, bogomtaler, oversigt over foredrag mm., som du kan finde i menuen. Når der kommer nyt materiale på hjemmesiden, sender jeg en besked ud via den tilknyttede mailingliste og på min Facebookside.

Velkommen til teologisk debat i Teologisk Værksted og på Facebook.

Anders-Christian Jacobsen

Introduktion til temaerne

Herunder kan du læse lidt om de temaer, som mine indlæg på siden omhandler. Listen opdateres løbende.

Luther

I 2017 fejres 500-års jubilæum for den lutherske reformation. Her på hjemmesiden vil jeg gerne bidrage til fejringen af jubilæet med en række tekster, som jeg i tidens løb har skrevet om temaer i Luthers og luthersk teologi. Jeg vil i løbet af 2016 og 2017 skrive flere tekster om emnet, som vil blive publiceret her på siden. Min tilgang til Luthers og den lutherske teologi er kærlig og kritisk. Jeg mener, at især Luthers egen teologi indeholder uopgivelige teologiske landvindinger i forhold til den tidligere teologiske tradition, men samtidig rummer Luthers teologi og den lutherske tradition en række problemer, som bør bearbejdes. Jeg betragter jubilæet som en anledning til både at fejre og øve kritik.

Opstandelse

I de seneste par år har opstandelsestanken været diskuteret ret heftigt i den danske teologiske debat. Det er en gammel diskussion, der har stået på i mange år, i det mindste siden 50’erne – altså 50’erne i det første århundrede. På det tidspunkt måtte Paulus forholde sig til spørgsmålet, fordi nogle i menigheden i Korinth tilsyneladende afviste opstandelsen. Siden har temaet været i centrum for teologien og for mange såkaldte ’almindelige’ kristne.

Opstandelsestanken har stået centralt i mit teologiske arbejde gennem mange år. En del af mine skriftlige bidrag om opstandelsen præsenteres under dette tema.

Kirkefædre

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med oldkirken og dens teologer. Oldkirkens teologer har spillet en enorm rolle for kristendommens udvikling. Meget er stadig aktuelt i dag. Arbejdet med oldkirkens teologi har givet mig et andet perspektiv på den senere teologiske tradition. Oldkirkens teologi viser, at den kristne tradition er meget rigere og mere mangfoldig, end man tror, hvis man kun kender til de seneste århundreders kristendom. Under dette tema findes noget af det, som jeg har skrevet om temaet. En fuldstændig oversigt over mine bøger og artikler om emnet kan findes her.

Om Teologisk Værksted

Teologisk værksted behandler emner inden for teologi, kirke og samfund og er bestyret af professor i teologi på Aarhus Universitet. Her finder du artikler og andre indlæg om relevante emner. Du er velkommen til at bidrage til debatten på Værkstedets Facebookside. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet for at få besked om nye indlæg.

Debatindlæg

Christ – the teacher of salvation

Christ – the teacher of salvation

Christ, his nature, and his works are the most central elements of Christian theology. Origen of Alexandria (185-254) plays an important role in the history of Christology and soteriology. He wrote his many biblical commentaries, theological treatises, and homilies...

læs mere
At tale om Gud

At tale om Gud

Temaet teologiens sprog handler om, hvordan mennesket taler om Gud. Kan mennesket tale sandt om Gud og i givet fald hvordan? Ifølge Origenes er Gud så ophøjet over og utilgængelig for mennesket, at de ikke kan begribe ham og tale om ham.

læs mere
Irenæus og Origenes som e-bøger

Irenæus og Origenes som e-bøger

Mine to bøger om Irenæus og Origenes fås nu som e-bøger. Her kan du bl.a. læse en oversættelse af Irenæus’ femte bog i “Mod Kætterne”og om de oldkirkelige teologers udsagn om kroppens eskatologiske fremtid, hvilket afslører deres menneskesyn.

læs mere
Justin Martyr

Justin Martyr

Justin fik tilnavnet Martyr, fordi han endte sit liv som martyr – vidne – for kristendommen. Justin blev født omkring år 100 af ikke-kristne forældre i byen Flavia Neapolis i Palæstina. Hans vej til kristendommen og martyriet var således ikke på forhånd udstukket. Ifølge Justins egen beretning (Dialogen med Tryfon 2-8) var hans vej til kristendommen derimod lang og snørklet. Udgangspunktet var hans spørgen og søgen efter Gud og sandheden.

læs mere
Gregor af Nyssa

Gregor af Nyssa

Gregor af Nyssa var en betydningsfuld teolog og kirkepolitiker i sin samtid, og han har fået stor betydning for sin efterslægt som en af de oldkirkelige teologer, der er blevet læst igen og igen. Gregor af Nyssa er også en hovedskikkelse i den renæssance, som den patristiske teologi har oplevet i de seneste årtier. Hvad er grunden til det?

læs mere
Cyprian

Cyprian

Kirkefaderen Cyprian var ikke kristen fra barnsben af. Det blev han først sent i sit liv, nemlig i 246. Cyprians omvendelse fik stor betydning for ham selv, for den menighed, som han kom til at lede, og for teologiens og kirkens historie, hvorpå han satte flere uudslettelige fingeraftryk. Cyprians omvendelse til kristendommen betød, at han opgav sit tidligere liv og sin karriere. Han gav sin ejendom til menighedens fattige. Det gjorde ham populær blandt mange.

læs mere

Kontakt

Jeg kommer gerne ud og holder foredrag, så vidt tiden tillader det. Foredragene kan udformes forskelligt som traditionelle foredrag med efterfølgende spørgsmål eller mere dialogisk, som indledninger til studiekredsforløb eller lignende. Honorar for foredrag aftales i hvert enkelt tilfælde. Jeg kan kontaktes via kontaktformularen herunder, på tlf. 20776770 eller via mail på teologisk.værksted@gmail.com.

8 + 15 =

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tilmeld dig og få besked om nye indlæg og artikler på Teologisk Værksted

Du er nu tilmeldt.