Om Anders-Christian Jacobsen

Anders_Jacobsen Jeg er professor i dogmatik på Aarhus Universitet. Mit arbejde har tre hovedelementer: Forskning, undervisning og formidling af teologien til interesserede uden for universitetets mure. Denne hjemmeside er en del af denne formidling. I min forskning har jeg især arbejdet med oldkirkens teologi.

Jeg har beskæftiget mig med nogle af oldkirkens største teologer: Irenæus fra Lyon, Origenes fra Alexandria og Augustin fra Hippo Rhegius i Nordafrika. Jeg har især beskæftiget mig med de store teologiske temaer i deres skrifter som f.eks. skabelsesteologien, teologien om Kristus og frelsen, dåb og nadver. Desuden har jeg beskæftiget mig med kristendommes generelle udvikling i de første århundreder.

I mit arbejde med dogmatikken har jeg også beskæftiget mig med senere perioder i teologiens historie som f.eks. reformatorisk teologi, Grundtvigs teologi, teologien i det 20. og et 21. århundrede. Meget af min forskning er foregået i samarbejde med udenlandske kolleger. I øjeblikket leder jeg således et større internationalt forskningsprojekt om Origenes’ indflydelse på udviklingen af menneskesynet i den vesteuropæiske kristendom fra oldkirken til det 21. århundrede.

Arbejdet med oldkirkens teologer og teologi og det internationale samarbejde gør, at min teologiske profil ikke er klassisk dansk-luthersk. Det betragter jeg selv som en styrke, idet det giver nogle andre perspektiver på dansk kirke og kristendom.

Et detaljeret CV og en publikationsliste kan findes på Aarhus Universitets hjemmeside her.

Du kan kontakte mig ved at sende en mail på teologisk.vaerksted@gmail.com.

Share This