Om Margrethe Kamille Birkler

Jeg er ph.d.-studerende i systematisk teologi på Aarhus Universitet. Her arbejder jeg på mit ph.d.-projekt ”The synergy between essentialism and existentialism in Paul Tillich’s ontology: a study of the generation of meaning through symbolic theology”. I projektets natur interesserer jeg mig meget for symbolsk teologi, som undersøger, hvordan det religiøse sprog kan være dynamisk og åbent for forandring.

Mit arbejde med Tillich inkluderer også en del arkivarbejde med emner, der strækker sig fra 1. verdenskrigsprædikener, da Tillich var feltpræst ved vestfronten, over kritik af Hitler i Nazityskland til angstens og modets favntag i den menneskelige eksistens.

I tillæg til mit ph.d.-projekt arbejder jeg desuden med en række andre teologiske emner. Det gælder først og fremmest klimateologi, som jeg finder vigtig for vores tids klimakamp. Jeg mener ikke, at det er muligt for en teologi, der ønsker at være aktuel og betydningsgivende for nutidens mennesker, at undgå klimaspørgsmålet. Vi har en pligt til at modarbejde klimakrisen, og denne pligt gælder også for teologien.

Et andet teologisk emne, jeg interesserer mig meget for, er queerteologi og feministisk teologi. Køn og seksualitet er vigtige emner for nutidens mennesker, særligt da en anerkendelse af mennesket som et holistisk væsen med en sund seksualitet samt behovet for ligestilling mellem kønnene bliver mere og mere udbredt. Derfor må teologien også arbejde med disse emner. Jeg arbejder dog ikke kun med disse emner i en nutidig kontekst, men analyserer også tidligere tiders køns- og seksualitetsproblematikker – særligt hvor disse er blevet glemt af historien.

Et detaljeret CV og en publikationsliste kan findes på Aarhus Universitets hjemmeside her.

Du kan kontakte mig ved at sende en mail på margrethebirklernielsen@gmail.com.

Share This